09.04.2021
Kolejna petycja Pana Romana J. Arseniuka, w której piszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.
29.03.2021
Autor petycji postuluje o skorzystanie przez Prezydenta RP z prawa inicjatywy ustawodawczej w celu likwidacji opłat pobieranych przez banki z tytułu prowadzenia rachunków bankowych.
22.03.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wypłaty odszkodowań i zadośćuczynienia ofiarom zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej i ich następcom prawnym.
08.03.2021
Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
24.02.2021
Autor petycji apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadania zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
22.02.2021
Autor petycji zwraca się o niepodpisywanie procedowanej w parlamencie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która dotyczy m.in. wprowadzenia przepisu przyznającego pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych pierwszeństwo przed pojazdem.
11.02.2021
Wnoszący zwracają się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji Art. 216 ust. 5 Konstytucji RP, określającego sposób obliczania limitu długu publicznego.
05.02.2021
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 235 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
25.01.2021
Wnoszący apeluje o ustawowe rozwiązanie sprawy kredytów frankowych. Piszący przedstawia trzy opcje do wyboru.
18.01.2021
Wnoszący apeluje o powołanie przez Prezydenta RP Rady Programowej, która miałaby się zająć zmianami przepisów prawa dotyczących sądownictwa, prokuratury i instytucji ławnika.
18.01.2021
Petycja zawiera apel do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez nowelizację ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w celu zintegrowania medycyny komplementarnej z medycyną akademicką.
12.01.2021
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie szeregu inicjatyw ustawodawczych mających na celu poprawę sytuacji emerytów i rencistów.