Menu rozwijane

18.01.2021
Wnoszący apeluje o powołanie przez Prezydenta RP Rady Programowej, która miałaby się zająć zmianami przepisów prawa dotyczących sądownictwa, prokuratury i instytucji ławnika.
18.01.2021
Petycja zawiera apel do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez nowelizację ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w celu zintegrowania medycyny komplementarnej z medycyną akademicką.
12.01.2021
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie szeregu inicjatyw ustawodawczych mających na celu poprawę sytuacji emerytów i rencistów.