Menu rozwijane

23 sierpnia 2021

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny przez zastąpienie w art. 209 § 1 wyrazu „kto” określeniem „dłużnik alimentacyjny” oraz dodanie do tego artykułu § 6 w brzmieniu: „Sąd warunkowo zawiesza wykonanie kary, jeżeli do chwili uprawomocnienia wyroku skazany za przestępstwa określone w § 1 albo § la uiścił w całości zaległe alimenty”.

Wnoszący petycję: Roma J. Arseniuk

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 23-08-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 29-10-2021
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik