Menu rozwijane

07 czerwca 2021

Autor petycji uważa, że byli pracownicy PGR mają problemy z nabywaniem od Krajowego Ośrodka Rozwoju Rolnictwa użytkowanych przez nich od wielu lat ogródków przydomowych i garaży. Dlatego zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o:

- zmianę normy prawnej zwalniającej KOWR z obowiązku stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do czynności związanych ze sprzedażą ogródków przydomowych i garaży;

- zmiany art. 42 pkt 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

- zainicjowanie działań mających na celu zbadanie celowości i zgodności z prawem procesów nieodpłatnego przekazania majątku Skarbu Państwa przez KOWR, wcześniej Agencję Nieruchomości Rolnych, na rzecz spółdzielni popegeerowskich, w ramach infrastruktury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania, tj. na podstawie art. 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Zgłoszone postulaty piszący przedstawił na podstawie własnych doświadczeń.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji  o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 07-06-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 02-11-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer