Menu rozwijane

18 stycznia 2021

Wnoszący apeluje o powołanie przez Prezydenta RP Rady Programowej, która miałaby się zająć zmianami przepisów prawa dotyczących sądownictwa, prokuratury i instytucji ławnika poprzez wprowadzenie mechanizmów stymulujących sprawiedliwe rozpatrywanie spraw. Piszący w 10 punktach przedstawia przykładowe rozwiązania.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji opiniami oraz zawartymi w niej postulatami.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 18-01-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2021
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska