Menu rozwijane

22 marca 2021

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wypłaty odszkodowań i zadośćuczynienia ofiarom zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej i ich następcom prawnym.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem przez stosowną komórkę KPRP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 22-03-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 16-04-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer