Menu rozwijane

09 sierpnia 2021

Apele do Prezydenta RP o zmianę przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przez wprowadzenie instrumentów pomocowych dla właścicieli psów i kotów, które będą zapobiegać niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt domowych oraz ograniczać populację bezdomnych zwierząt. Piszący proponuje także utworzenie „okienka życia dla zwierząt”.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 09-08-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 31-08-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer