Menu rozwijane

26 października 2021

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o odnotowaniu zgłoszonego postulatu i przekazaniu go do właściwej komórki organizacyjnej Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 26-10-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2021
Osoba modyfikująca: Weronika Polkowska