Menu rozwijane

23 września 2021

Kolejna petycja Pana Romana J. Arseniuka, w której piszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług. Wnoszący proponuje tym razem zreformowanie systemu VAT, tak aby podatek od towarów i usług był płacony jedynie przez nabywców towarów lub usług wymienionych w art. 111 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy, czyli przez nabywców, dla których sprzedaż powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami.

Wnoszący petycję: Roman J. Arseniuk

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 23-09-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 09-11-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer