Menu rozwijane

13 września 2021

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydent RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zagwarantowanie ochrony złóż naturalnych (kopalin) w Polsce przed ich rabunkową eksploatacją oraz zabezpieczenie wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 13-09-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 15-10-2021
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik