Menu rozwijane

09 czerwca 2021

Autorzy petycji postulują o:

– powołanie organu nadzorczego, którego zadaniem będzie weryfikacja zgodności z prawem podejmowanym przez służby działań ingerujących w prawa i wolności jednostki, szczególnie czynności operacyjno–rozpoznawczych;

– stworzenie mechanizmu informacyjnego do powiadamiania obywateli i obywatelek, że w przeszłości byli przedmiotem zainteresowania ze strony służb.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszących o przekazaniu petycji stosownym komórkom KPRP w celu przeanalizowania zgłoszonych postulatów.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 09-06-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 17-09-2021
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska