Menu rozwijane

24 lutego 2021

Autor petycji apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadania zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o odnotowaniu zgłoszonego postulatu.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 24-02-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 13-05-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer