Menu rozwijane

19 lipca 2021

Autor petycji zaniepokojony rosnącym zjawiskiem kradzieży rowerów postuluje o zaostrzenie kar za tego typu czyny karalne oraz prawne uregulowanie kwestii rekompensaty za wyrządzoną przez sprawcę szkody. Ponadto w opinii piszącego powinna  powstać specjalna grupa  ds. kradzieży rowerów.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji  o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Komendy Głównej Policji w celu zasygnalizowani zgłaszanego problemu oraz rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami podnoszonych przez wnoszącego kwestii.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-07-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 30-07-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer