Menu rozwijane

25 stycznia 2021

Wnoszący apeluje o ustawowe rozwiązanie sprawy kredytów frankowych. Piszący przedstawia trzy opcje do wyboru.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem przez stosowne komórki KPRP.

Jednocześnie poinformowano wnoszącego o dotychczas podejmowanych przez Prezydenta RP działaniach legislacyjnych zmierzających do rozwiązania kryzysu na rynku kredytów odnoszonych do walut obcych. W tym o uchwalonej z inicjatywy Prezydenta RP przez Sejm RP VIII kadencji ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1358).

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 25-01-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 23-04-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer