Menu rozwijane

18 października 2021

Autorka petycji postuluje o przeprowadzenie gruntownej reformy funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych lub ich likwidację i zastąpienie innym organem.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autorkę petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. Jednocześnie poinformowało o jej przekazaniu do wiadomości powołanej przez Prezydenta RP Rady ds. Samorządu Terytorialnego, a także do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizującego założenia polityki państwa m.in. w zakresie spraw administracji publicznej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 18-10-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 16-11-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer