Menu rozwijane

02 listopada 2021

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydent RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zakazanie stosowania jakichkolwiek praktyk „sanitarnej segregacji” i dyskryminacji ludzi ze względu na status zaszczepienia.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 02-11-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2021
Osoba modyfikująca: Weronika Polkowska