Menu rozwijane

22 lutego 2021

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP o niepodpisywanie procedowanej w Parlamencie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 48; druk senacki nr 315), która dotyczy m.in. wprowadzenia przepisu przyznającego pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych pierwszeństwo przed pojazdem. Piszący oczekuje, że Prezydent przedstawi własną inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie, wykorzystując przedstawione w petycji propozycje i opinie.

Petycja została przekazana do właściwej komórki organizacyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.

5 marca 2021 roku Prezydent  RP podpisał ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o podjętej przez Prezydenta decyzji.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 22-02-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 08-03-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer