Menu rozwijane

11 października 2021

Piszący kieruje do kilku adresatów, w tym także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowany przez siebie projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury”.

Autor petycji wnosi o znowelizowanie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze tak, aby piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prokurator Generalny byli wybierani przez obywateli, w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i tajnym.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionymi w niej postulatami.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 11-10-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2022
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer