Menu rozwijane

21 lipca 2021

Petycja przekazana przez Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.

Autor petycji apeluje o dokonanie zmian w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym zmierzających do przyznania organom uchwałodawczym jednostek pomocniczych gmin uprawnień kontrolnych względem ich zarządów, które miałyby być realizowane przez powoływane w tym celu komisje rewizyjne.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z treścią petycji i zgłaszanym postulatem. Jednocześnie piszący został poinformowany o przekazaniu petycji do wiadomości powołanej przez Prezydenta Radzie ds. Samorządu Terytorialnego.

Wnoszący petycję: Mateusz Otta

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 21-07-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer