Menu rozwijane

22 kwietnia 2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zakazu używania fajerwerków w miejscowościach uzdrowiskowych, położonych blisko obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych.
 
Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie poinformowano o przekazaniu petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia, przede wszystkim właściwych do merytorycznego rozpatrzenia podnoszonych w niej kwestii.
 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 22-04-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 19-05-2021
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska