Menu rozwijane

05 lutego 2021

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 235 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii piszącego ww. przepis powinien brzmieć (cyt.): „Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 90 posłów, Senat, Prezydent RP lub obywatele, którzy poparli projekt zmiany Konstytucji w liczbie 250 tysięcy podpisów”.

Aktualnie Art. 235 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku brzmi: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się ze zgłoszonym postulatem.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 05-02-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer