Menu rozwijane

05 maja 2021

Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji Art. 34 ust. 2 oraz Art. 137 Konstytucji RP, dotyczących procedury zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o odnotowaniu zgłoszonego postulatu i przekazaniu go właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 05-05-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 20-07-2021
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik