Menu rozwijane

20 maja 2021

Od 20 maja do 1 czerwca 2021 do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło kilkanaście jednobrzmiących petycji, zawierających apel do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy uchwalonej przez Sejm RP 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. (dalej - decyzja Rady UE) w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/355/UE. Euratom.

Może Cię zainteresować Ratyfikacja decyzji ws. systemu zasobów własnych UE [PL/EN] Prezydent: Złożenie podpisu zamknęło proces ratyfikacji   O zgłoszonym postulacie zostały powiadomione właściwe komórki organizacyjne Kancelarii Prezydenta RP.

28 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom.

31 maja br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia, w czasie której Prezydent Andrzej Duda  ratyfikował decyzję Rady (UE, Euratom) w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 20-05-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-06-2021
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska