| | |
A | A | A
Środa, 22 stycznia 2020

Petycja dotycząca ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 20 grudnia 2019 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 
Piątek, 17 stycznia 2020

Petycja dotycząca kosztów sądowych

Autor petycji postuluje o nowelizację ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przez wprowadzenie kolejnego wyjątku od zasady ustalania proporcjonalnej opłaty w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu. 
Wtorek, 14 stycznia 2020

Petycja dotycząca ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Autor petycji postuluje podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Poleć znajomemu