Menu rozwijane

29.06.2022
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 78 petycji.
28.06.2021
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 158 petycji.
30.06.2020
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 126 petycji.
19.06.2019
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 131 petycji.
29.06.2018
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku do Biura Dialogu i Korespondencji wpłynęło 166 petycji.
30.06.2017
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. do Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich wpłynęło 168 petycji.
30.06.2016
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.