Menu rozwijane

Przedmiot działalności Kancelarii Prezydenta RP

Na podstawie Statutu Kancelaria Prezydenta RP:

  • wykonuje zadania związane z kompetencjami Prezydenta określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w ustawach,
  • działa zgodnie z decyzjami i poleceniami Prezydenta,
  • zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer