Menu rozwijane

Przyjmowanie korespondencji

Korespondencję adresowaną do Prezydenta RP i Kancelarii można nadsyłać:

 • poczta tradycyjną na adres:
  Kancelaria Prezydenta RP
  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa
 • faksem: (22) 695-22-38
 • pocztą elektroniczną: [email protected]
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Korespondencja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy – co umożliwi jej rejestrację.
  Pisma niezawierające tych danych są pozostawiane bez rozpoznania. Telefon informacyjny Kancelarii: (22) 695-29-00

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 27-10-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer