Dodatkowe narzędzia

Przyjmowanie korespondencji

Korespondencję adresowaną do Prezydenta RP i Kancelarii można nadsyłać:

 • poczta tradycyjną na adres:
  Kancelaria Prezydenta RP
  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa
 • faksem: (22) 695-22-38
 • pocztą elektroniczną:
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Korespondencja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy – co umożliwi jej rejestrację.
  Pisma niezawierające tych danych są pozostawiane bez rozpoznania. Telefon informacyjny Kancelarii: (22) 695-29-00.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 3 /2020 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu zagwarantowania należytej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo osób, wprowadza się następujące ograniczenia:

 1. Wstrzymuje się wszelką bezpośrednią obsługę interesantów w Kancelarii, w tym w Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Wstrzymuje się możliwość bezpośredniego przyjmowania od obywateli petycji, skarg i wniosków.

 3. Petycje, skargi i wnioski oraz wszelka inna korespondencja, której adresatem jest Kancelaria, w tym Archiwum Prezydenta, należy składać za pośrednictwem:

 4. platformy e-PUAP,

 5. poczty elektronicznej na adres e-mail: 

 6. za pomocą placówek pocztowych operatora wyznaczonego Poczta Polska S.A.

 7. Wszystkie osoby wchodzące do obiektów Kancelarii będą poddawane pomiarowi temperatury ciała.

 

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 17-03-2020
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska