| |
A | A | A

Przyjmowanie korespondencji

Korespondencję adresowaną do Prezydenta RP i Kancelarii można nadsyłać:

  • poczta tradycyjną na adres:
    Kancelaria Prezydenta RP
    ul. Wiejska 10
    00-902 Warszawa
  • faksem: (22) 695-22-38
  • pocztą elektroniczną:
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Istnieje również możliwość złożenia korespondencji osobiście w Biurze Podawczym Kancelarii  (ul. Wiejska 10 – wejście D) w godz. 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku.

 

Korespondencja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy – co umożliwi jej rejestrację.


Pisma niezawierające tych danych są pozostawiane bez rozpoznania.

 

Sprawy mogą być przedstawiane również bezpośrednio pracownikom i współpracownikom Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej . W celu umówieniu wizyty należy dzwonić na numer telefonu (22) 695-11-11, czynny w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do czwartku.

 

Telefon informacyjny Kancelarii: (22) 695-29-00.

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 17-09-2015
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz