Menu rozwijane

Postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod linkiem: https://zamowienia–kprp.ezamawiajacy.pl
W celu zapoznania się z funkcjonowaniem Platformy zalecane jest skorzystanie ze szczegółowej instrukcji użytkowania, która znajduje się pod linkiem: https://zamowienia–kprp.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=zamowienia–kprp&MP_module=main

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia:

  • o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • którego wartość jest mniejsza niż progi unijne – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zależności.

Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie w znajdującej się po lewej stronie „Liście postępowań PZP” w zakładce „Aktualne”.

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w znajdującej się po lewej stronie „Liście postępowań PZP” w zakładce „W toku”.

Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e–mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych, trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych  Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.
pod numerem telefonu: 22 257 22 23
pod adresem e–mail: [email protected]

Lista przetargów: 

Numer postępowania: BA.5/2022
Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego