| |
A | A | A
Informacje szczegółowe o przetargu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 3/2017
Tytuł Wykonanie, wdrożenie i utrzymanie serwisu internetowego Prezydenta RP oraz Kancelarii Prezydenta RP
Data publikacji 05-06-2017
Termin składania ofert 07-07-2017 13:00
Termin otwarcia ofert 07-07-2017 14:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki swiz
druki dla Wykonawców
Załączniki swiz
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SIWZ
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie o zmianie ogloszenia
Inne informacje
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
rozstrzygnięcie postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania
unieważnienie postępowania
Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 05-06-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Stańczykowska
Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2018
Osoba modyfikująca: Jolanta Stańczykowska