| |
A | A | A
Informacje szczegółowe o przetargu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: BA.7/2018
Tytuł Modernizacja istniejącego systemu CCTV w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
Data publikacji 02-10-2018
Termin składania ofert 12-10-2018 13:00
Termin otwarcia ofert 12-10-2018 14:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki swiz
Druki dla Wykonawców
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SIWZ
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
wyjaśnienia
Inne informacje
informacja z otawcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja o wyniku postępowania
Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 02-10-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Stańczykowska
Data ostatniej modyfikacji: 02-11-2018
Osoba modyfikująca: Edyta Kawka