Menu rozwijane

Do założenia konta potrzebujemy następujących danych:

Jeżeli często obsługujesz wydarzenia w Pałacu Prezydenckim, na które prowadzimy akredytacje, możesz dodatkowo zapamiętać dane, które po zalogowaniu będą automatycznie umieszczane w formularzach akredytacyjnych.

Do akredytacji na wydarzenia w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP i przywódców innych państw będziesz potrzebować dodatkowych danych. Dla ułatwienia możesz je zapamiętać już teraz. Gdy będą potrzebne po zalogowaniu automatycznie pojawią się w formularzu:

Jeżeli natomiast często przesyłasz zgłoszenia do udziału w wyjazdach zagranicznych z udziałem Prezydenta RP, możesz w swoim profilu zapamiętać również swoje dane: