Menu rozwijane

Zdjęcia pochodzące z oficjalnej strony Prezydenta RP  mogą być pobierane i wykorzystywane do ilustrowania materiałów dotyczących działalności Prezydenta RP. Wykorzystanie zdjęcia w takim celu nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta RP.

Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania o imieniu i nazwisku twórcy zdjęcia oraz o źródle pochodzenia i czasie pozyskania zdjęcia.

Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia – w tym kadrowanie czy obróbka graficzna – jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnej strony Prezydenta RP w innych celach niż ilustrowanie materiałów dotyczących działalności Prezydenta RP wymaga złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Użytkownik, ponownie wykorzystując zdjęcia na powyższych warunkach, zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie praw autorskich, wizerunku oraz dóbr osobistych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze zdjęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie zdjęć przez użytkowników.