Menu rozwijane

Administratorem danych podanych w poniższym formularzu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10.
Dane są przetwarzane w celu organizacji wywiadu. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej poniżej zgody, przez czas trwania wszystkich czynności związanych z organizacją wywiadu.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii znajduje się na stronie: www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych/.
W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że dane w polach oznaczonych jako wymagane są niezbędne do organizacji wywiadu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako administratora, w celu organizacji wywiadu. Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.