Menu rozwijane

W dniach 28–30 czerwca 2022 roku (wtorek–czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Madrycie.

Przyjmowanie akredytacji zostało zakończone.

Jednocześnie informujemy o konieczności złożenia wniosku akredytacyjnego na Szczyt NATO w Madrycie, dostępnego na stronie: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_194990.htm

Biuro Prasowe KPRP poinformuje dziennikarzy o przyjęciu ich akredytacji. Program prasowy wizyty zostanie opublikowany na stronie www.prezydent.pl w dziale „Dla mediów”.

Informacji nt. wizyty udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Michał Zatyka, [email protected] ; tel. +48 22 695 10 25, tel. kom. +48 721 800 697.