przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
The official website of the President of the Republic of Poland
mo tu we th fr sa su
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
| | |
A | A | A
Thursday, 15 November 2012

Letter to the Silicon Valley entrepreneur community

12-18 November 2012 marks the Global Entrepreneurship Week. On this occasion, the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski addressed a letter to the entrepreneurship community in Silicon Valley, highlighting the unique qualities and potential of entrepreneurship and innovation of Poles.


On 15 November, the President’s letter was sent to the following US entrepreneurs and innovators: Dave McClure, Founding Partner & Sith Lord, 500 Startups, Tina L. Seelig, Executive Director, Stanford Technology Ventures Program; Paul Graham, Co-founder, Y Combinator; Steve Blank, Serial entrepreneur, steveblank.com; Guy Kawasaki, Founding Partner, Garage Technology Ventures; Michael Arrington, Founder, TechCrunch; Tom Foremski, Editor, siliconvalleywatcher.com.
 

 

Warsaw, 15 November 2012


Silicon Valley Entrepreneur Community

 

Dear Silicon Valley entrepreneurs,

 

Silicon Valley and Poland, which is also a breeding ground for tech talent, may be practically the other side of the world from each other yet in today’s global economy we are almost neighbors. By matching our capital, people and ideas we can solve the world’s problems, build bold start-ups and show our communities the way forward. Living in the center of Europe, Poles are familiar with the Western and Eastern flavors of European life and culture. We are creative, entrepreneurial, open to collaboration and cherish freedom, values so fundamental to the growth and prosperity of both the US and Poland.


Poland has some of the best programmers in the world – we are third, just behind Russia and China, in the leading TopCoder ranking list. Our internet economy is growing by 14% annually and 1.9 million students – 5% of our population – are currently pursuing university programs. Polish entrepreneurs are working hard toward a local, globally-integrated innovation ecosystem. TEDx and Startup Weekend are commonly staged in several cities here where the local communities also organize such events as BitSpiration in Kraków, E-nnovation in Poznań, Google for Entrepreneurs in Wrocław or SWNext this month in Warsaw. We would encourage you to take a look at our gaming industry: during his 2011 visit to Poland, US President Barack Obama received a copy of The Witcher 2, a game designed by CD Projekt RED which has already sold more than 2 million copies; in the meantime, our engineering aptitude is exemplified by NASA’s Curiosity rover, currently exploring Mars, which is fitted with infrared MEMS detectors made by the Polish company called VIGO System. Motorola, Google, IBM and Intel have all invested in our new R&D centers in Poland.


This year, I extended my honorary patronage over the ACM ICPC World Finals 2012 international programming contest at the University of Warsaw, while my Chancellery hosted a meeting with local entrepreneurs and the Silicon Valley comes to Poland team put together by i/o ventures. I am glad to hear that Geeks on a Plane are going to visit Poland: you are more than welcome. This year has seen the founding of GammaRebels accelerator fund in Poland and USPTC US-Poland Innovation Hub in the Silicon Valley, a gateway for high-tech Polish start-ups into the global market. Our government has established the USD 250 million National Capital Fund-of-funds (KFK) to attract capital into new venture capital funds as well as the TOP500 Innovators program thanks to which 500 of our best young scientists will be able to serve their internships in the world’s top research institutions like Stanford University and UC Berkeley. Our National Center for Research and Development (NCBR) has an annual budget of USD 1.2 billion to finance R&D and technology commercialization, including through its BRIdge program.


This week is being celebrated as Global Entrepreneurship Week. It is time to boost the competitiveness of the Polish economy on the basis of global new tech entrepreneurship by forging links with your open innovation ecosystem. Polish entrepreneurs are keen to make the most of this opportunity. I would encourage all entrepreneurs, investors and innovators – whether you are based in the Silicon Valley or Polish – to cooperate and build bridges between the US and Poland. Please keep me informed about your initiatives at or .

 

Bronisław Komorowski

 


Warszawa, 15 listopada 2012 roku


Społeczność Przedsiębiorców
z Silicon Valley


Szanowni Przedsiębiorcy z Silicon Valley!

 

Silicon Valley i Polskę – kuźnię technicznych talentów, dzieli odległość prawie połowy globu ziemskiego. Ale w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce jesteśmy praktycznie sąsiadami.  Drogą łączenia kapitału, osób i idei, możemy wspólnie rozwiązywać problemy świata, budować odważne start-upy i wskazywać społeczeństwu drogę do rozwoju. Polacy, mieszkający w centrum Europy, znają zachodnie i wschodnie smaki europejskiego życia i kultury. Jesteśmy kreatywni, przedsiębiorczy, otwarci na współpracę i miłujemy wolność. To wartości fundamentalne dla rozwoju i dobrobytu tak USA, jak i Polski.

 

Polacy znajdują się w czołówce najlepszych programistów świata – zajmujemy 3. miejsce, tuż za Rosją i Chinami, w wiodącym światowym rankingu TopCoder. Nasza gospodarka internetowa rośnie 14% rocznie; mamy 1,9 mln studentów – 5% naszej populacji studiuje na wyższych uczelniach. Polscy przedsiębiorcy ciężko pracują nad rozwojem lokalnego, globalnie zintegrowanego ekosystemu innowacji. TEDx i Startup Weekend są powszechne w wielu miastach, gdzie lokalne społeczności organizują również takie wydarzenia jak BitSpiration w Krakowie, E-nnovation w Poznaniu, Google for Entrepreneurs we Wrocławiu czy SWNext, który rozpocznie się w tym miesiącu w Warszawie. Proszę przyjrzeć się naszemu sektorowi gier komputerowych. Prezydent USA Barack Obama podczas wizyty w Polsce w 2011 roku otrzymał kopię stworzonej przez CD Projekt RED gry „Wiedźmin 2”, której sprzedaż wyniosła już ponad 2 mln sztuk. Potwierdzeniem naszego talentu inżynierskiego jest eksplorujący Marsa łazik NASA Curiosity, w którym zainstalowano czujniki podczerwieni MEMS wyprodukowane przez polską firmę VIGO System. Nowe centra R&D w Polsce to z kolei inwestycje Motoroli, Google, IBM i Intela.

 

W 2012 roku objąłem honorowym patronatem akademickie mistrzostwa świata w programowaniu ACM ICPC World Finals 2012, organizowane na Uniwersytecie Warszawskim, podczas gdy Kancelaria Prezydenta RP gościła na spotkaniu lokalnych przedsiębiorców i zespół Silicon Valley comes to Poland stworzony przez akcelerator i/o ventures. Cieszę się z informacji, że Geeks On A Plane planują przybyć do Polski – serdecznie zapraszam. W tym roku powstał w Polsce akcelerator GammaRebels oraz USPTC US-Poland Innovation Hub w Silicon Valley – bramy na globalny rynek dla innowacyjnych polskich start-upów. Nasz rząd stworzył Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) z 250 mln USD, aby przyciągnąć kapitał do nowo tworzonych funduszy venture capital, oraz program TOP500 Innovators, dzięki któremu 500 najlepszych młodych naukowców z Polski będzie mogło odbyć staże w wiodących ośrodkach naukowych świata, takich jak Stanford University czy UC Berkeley. Nasze Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) posiada roczny budżet 1.2 mld USD, przeznaczony na finansowanie badań i rozwoju oraz komercjalizację technologii, w tym poprzez program BRIdge.

 

W tym tygodniu obchodzimy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Nadszedł czas, aby wzmocnić konkurencyjność gospodarki Polski, w oparciu o globalną przedsiębiorczość new tech, poprzez budowę więzi z Waszym otwartym ekosystemem innowacji. Polscy przedsiębiorcy są otwarci do współpracy. Zachęcam Państwa – przedsiębiorców, inwestorów i innowatorów z Silicon Valley i Polski – do współpracy i budowy mostów pomiędzy USA i Polską. Proszę o przesyłanie informacji o Państwa inicjatywach na adres lub .
 

Recommend site


You are leaving the official website of Polish President


Thank you for visiting our website.

See you soon.