Menu rozwijane

We wtorek odbyło się cykliczne spotkanie doradców Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczył, koordynujący prace doradców, minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki 24 maja 2022 r. odbył wideokonferencję z przedstawicielami komisji branżowych Parlamentu Studentów RP.
Dziękuję Wysokiej Kapitule za wybór osób zasłużonych nie tylko dla polskiej kultury, ale także polskiego życia społecznego i naszych sąsiedzkich relacji regionalnych – napisał Prezydent, gratulując laureatom.
O formach pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy dyskutowała prezydencka Rada ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.
– To było historyczne przemówienie – podkreślił w Polskim Radiu 24 Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP, oceniając niedzielne orędzie Andrzeja Dudy, wygłoszone przed Radą Najwyższą Ukrainy.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Dialogu Młodzieżowego. W wydarzeniu wzięli udział młodzi ludzie zaangażowani w sprawy społeczne oraz działający w organizacjach pozarządowych.
Głównymi tematami rozmowy były działania Mety w Polsce i całym regionie wobec wojny na Ukrainie.
O potencjalnych działaniach dla każdego z działów polskiego rolnictwa wobec nadchodzącego kryzysu żywnościowego w świecie oraz o możliwościach zwiększenia produkcji żywności dyskutowała Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Brak zasiewów na Ukrainie z powodu rosyjskiej agresji, sprawił, że w produkcji żywności pojawia się wielka wyrwa; Polska powinna zwiększyć produkcję wobec kryzysu żywnościowego na świecie – podkreśla Jan Krzysztof Ardanowski
Doradca Prezydenta RP Paweł Czerwiński odczytał list od Prezydenta Andrzeja Dudy podczas jubileuszowej 25. edycji konferencji GAZTERM. Wydarzenie, będące najważniejszym forum debaty branży gazowej w Polsce, zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta RP.
Doradca Prezydenta RP Paweł Czerwiński wziął udział w obchodach 28. Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu Tutsi – KWIBUKA28.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki na zaproszenie młodzieży uczestniczył w IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku, gdzie m.in. przybliżył cykl konsultacji „Młodzi w Pałacu”.
 Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik spotkał się dziś z Doradcami Prezydenta RP.
Prezydencki doradca Tadeusz Deszkiewicz uczestniczył w gali ogłoszenia wyników III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”.
Polska ma szansę stać się punktem węzłowym dystrybucji gazu w Europie; Niemcy i Czesi chcieliby z nami współpracować w tym zakresie. Powinniśmy tą kartą zagrać i wygrać – mówił w czwartek Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.