Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Odznaczenia wręczył Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyły się jubileuszowe obchody z okazji 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Prezydent RP objął uroczystości honorowym patronatem.
Doradca Prezydenta RP Paweł Mucha na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę bloków gazowo – parowych w Elektrowni Dolna Odra
22 listopada w Gdańsku odbył się XII Konwent Morski, w którym wziął udział Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych w ramach Narodowej Rady Rozwoju.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki 20 listopada br. uczestniczył w IX Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Wydarzenie zorganizowane przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się na Politechnice Warszawskiej.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w VI posiedzeniu Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Sobotnie obrady odbywały się pod hasłem: „Polska – wspólnota małych ojczyzn. Aktywność lokalna i polityka samorządowa z perspektywy młodego pokolenia”.
W Szczecinie miało miejsce uroczyste przekazanie dowodzenia Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód. Po gen. broni Sławomirze Wojciechowskim dowództwo nad Korpusem objął gen. dyw. Jürgen-Joachim von Sandrart.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej i członkom NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Aktu dekoracji dokonał Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska.
Doradca Prezydenta RP Paweł Czerwiński spotkał się z z Alexandrem Adamem, Doradcą Prezydenta Republiki Francuskiej ds. europejskich. Główny tematem rozmowy była sytuacja na granicy z Białorusią oraz współpraca obu państw w kontekście przyszłorocznej francuskiej Prezydencji w Radzie UE.
W środę w Belwederze odbyło się spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
Doradca Prezydenta RP Paweł Czerwiński uczestniczył w uroczystości otwarcia, po zakończonej modernizacji, Placu Męczenników Warszawskiej Woli.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w I spotkaniu roboczym Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej w Polsce. Wydarzenie zostało zorganizowane w warszawskim Pałacu Młodzieży.
W Ciechanowie nadano dworcowi kolejowemu imię jednego z Żołnierzy Niezłomnych – por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”. W wydarzeniu wziął udział Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz.