Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 19 kwietnia 2018

Doradca Bogusław Winid na V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

  |   Doradca Bogusław Wind na V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doradca Bogusław Wind na V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Bogusław Winid Doradca Prezydenta RP uczestniczył w imieniu Andrzeja Dudy w V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Setna rocznica rozpadu imperiów: Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe). Konferencję zorganizowało w Wilnie Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy na czele z profesorem Henrykiem Malewskim.

 

Zobacz także: List Prezydenta do uczestników V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie” Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników konferencji podkreślił  m.in. znaczenie mniejszości narodowych w budowaniu mostów między państwami i narodami naszego regionu. Przypomniał również o przypadającej w 2018 roku  rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę i Polskę, nawiązał do swej ostatniej wizyty w Wilnie oraz spotkań z Polakami. „Refleksja nad złożonością historii pozwala wyciągnąć wnioski służące teraźniejszości i przyszłości. Polsko-litewska współpraca, partnerstwo w ramach Unii Europejskiej i sojusz w NATO tworzą pozytywny kształt naszych relacji, a nowe inicjatywy, jak współdziałanie w ramach Trójmorza, pogłębiają nasze więzi”- napisał Andrzej Duda. 

 

W konferencji brało udział ponad 80 naukowców z Litwy, Polski, Czech i Włoch.  Przybyli również litewscy parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz korpusu dyplomatycznego. Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy profesor Henryk Malewski, otwierając obrady przypominał jak istotne znaczenie ma retrospektywne spojrzenie na procesy państwowotwórcze w Europie przełomu XIX i XX wieku oraz na prawne regulacje statusu mniejszości narodowych i etnicznych, a także na stosunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe narodu tytularnego z mniejszościami narodowymi. Ocena tych procesów może stać się płaszczyzną do zrozumienia współczesnych problemów współistnienia różnych narodów w jednym państwie oraz zapleczem do analizy współczesnych praktyk europejskich oraz ewentualnie wypracowania propozycji usprawniających współżycie różnych grup narodowych i etnicznych w krajach europejskich.

Poleć znajomemu