Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 17 października 2018

Cezary Kochalski na 8. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

Cezary Kochalski, Doradca Prezydenta RP, odczytał list Prezydenta RP skierowany do uczestników 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, który rozpoczął się 17 października 2018 r.

 

 - Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to wydarzenie, które dzięki swemu rozmachowi i wieloletnim dokonaniom zajęło trwałe, prestiżowe miejsce w życiu śląskiego regionu, Polski i Europy. Jestem pełen uznania dla roli, jaką odrywa Kongres w umacnianiu podstaw polskiego rozwoju i promowaniu rodzimej gospodarki, a także w budowaniu współpracy międzynarodowej  – napisał w liście Prezydent. Organizator Kongresu – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, od ponad 27 lat promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej.

 

O możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami, dyskutowały podczas Kongresu najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. Wydarzenie to już na stałe wpisało się w tradycję europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których wzięli udział eksperci z kraju i zagranicy.

 

Andrzej Duda w swoim liście zwrócił również uwagę na zaangażowanie polskich władz w rozwój sektora: - Polskie państwo rozumie i ceni znaczenie sektora MŚP. Świadczą o tym pozytywne zmiany, wprowadzane ostatnio w sferze gospodarki. Z zapisów tzw. „Konstytucji dla biznesu” wyraźnie wynika, że budowanie środowiska biznesowego bez zbędnych zakazów i ograniczeń, a jednocześnie z odpowiednimi zachętami, także podatkowymi – jest priorytetem rządzących. Z punktu widzenia MŚP wiele szans niesie Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Takie strategiczne zadania jak reindustrializacja, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, nowe inwestycje, wspieranie eksportu i globalnej ekspansji polskich firm, promowanie polskich marek oraz rozwijanie dyplomacji ekonomicznej – są zbieżne z interesami MŚP – napisał Prezydent.

Poleć znajomemu