Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 13 października 2018

O centrach usług społecznych na V Forum Inicjatyw Pozarządowych w Krakowie

  |   Fot.: V Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie organizowane przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa Fot.: V Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie organizowane przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa Fot.: V Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie organizowane przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa

Doradca Prezydenta RP dr hab. Marek Rymsza wziął udział w V Forum Inicjatyw Pozarządowych „Współpraca i uczenie się”, które odbyło się w sobotę w Krakowie. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Doradca Marek Rymsza podczas swojego wystąpienia na Forum przedstawił założenia projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Omówił zaproponowaną w projekcie ustawy definicję usług społecznych, a także koncepcję gminnych programów usług społecznych. Podkreślił, że podstawą do tworzenia takich programów będzie przeprowadzana przez centrum usług społecznych diagnoza potencjału i potrzeb społeczności lokalnej, opracowana w wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Wyjaśnił, że utworzenie centrum jest rozwiązaniem fakultatywnym – może być ono utworzone przez jedną gminę albo przez kilka gmin na podstawie porozumienia. Przedstawił zasady udzielania usług społecznych przez centrum, a także działania wspierające mające na celu integrację społeczności lokalnej. Jego zdaniem utworzenie centrum będzie sprzyjać rozwojowi partnerskiej współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, ze względu na zlecanie usług społecznych przez centrum podmiotom niepublicznym, w tym organizacjom pozarządowym.


Uczestnicy Forum pytali Doradcę Prezydenta RP m.in. o rolę pracowników socjalnych w świadczeniu usług społecznych, o możliwość prowadzenia centrum przez organizacje pozarządowe i sposób finansowania działania centrum, a także o relację wpisanego w projekcie ustawy programu usług społecznych w stosunku do lokalnego programu rozwoju społecznego z powstającego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy o ekonomii społecznej.


Marek Rymsza wyjaśnił, że koordynatorami indywidualnych planów usług społecznych będą pracownicy socjalni, a pomoc społeczna nadal będzie świadczona przez ośrodki pomocy społecznej lub przez zespół pomocy społecznej działający w ramach centrum usług społecznych. Zaznaczył, że zgodnie z projektem ustawy centrum będzie jednostką samorządu gminnego, finansowaną ze środków gminy – być może będzie możliwe dodatkowe wsparcie finansowe z programów rządowych czy z programów unijnych. Powiedział również o uzgodnieniach między Kancelarią Prezydenta RP i Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwestii odpowiednich odesłań ustawowych w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych i w ustawie o ekonomii społecznej.


Po udzieleniu odpowiedzi na pytania dr hab. Marek Rymsza zadeklarował otwartość na współpracę i udział w spotkaniach, podczas których będzie możliwość przedstawienia koncepcji tworzenia i działania centrum usług społecznych.
 

Poleć znajomemu