Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 października 2018

Spotkanie ministra Pawła Muchy z Doradcami Prezydenta RP

  |   Pałac Prezydencki | Spotkanie ministra Pawła Muchy z Doradcami Prezydenta RP Pałac Prezydencki | Spotkanie ministra Pawła Muchy z Doradcami Prezydenta RP Pałac Prezydencki | Spotkanie ministra Pawła Muchy z Doradcami Prezydenta RP

Głównym tematem październikowego spotkania ministra Pawła Muchy z Doradcami Prezydenta RP były perspektywy rozwoju gospodarczego Polski.  Wprowadzeniem było wystąpienie profesora Cezarego Kochalskiego, Doradcy Prezydenta, obrazujące aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczną w najbliższych latach. Oparł on swój wywód na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych, danych dotyczących budżetu państwa i produktu krajowego brutto Polski w roku 2017 oraz prognozowanych na lata 2018 i 2019. Prezentacja ekonomicznego Doradcy Prezydenta wywołała ożywioną dyskusję merytoryczną, w której rozważano perspektywy trwałego i wszechstronnego wzrostu gospodarczego w Polsce. Druga część spotkania poświęcona była sprawom bieżącym związanym z działalnością Doradców Prezydenta RP.

Poleć znajomemu