Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 19 października 2018

Marek Rymsza o centrach usług społecznych w Olsztynie i Ustroniu Morskim

Doradca Prezydenta RP dr hab. Marek Rymsza wziął udział w XXVIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, który w tym roku został zorganizowany przez Katedrę Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Zjazdy PSSPS są wydarzeniem cyklicznym, w którym biorą udział naukowcy – przedstawiciele szkół pracy socjalnej z całej Polski. Tegoroczne obrady zjazdu poświęcone były problematyce projektowania w pracy socjalnej. Podczas pierwszej części obrad plenarnych Doradca Prezydenta zaprezentował koncepcję centrum usług społecznych w kontekście nowych możliwości praktykowania pracy socjalnej. Uczestnicy konferencji, komentując wystąpienie Marka Rymszy, wyrazili swoje nadzieje i obawy związane z proponowanymi zmianami strukturalnymi w pomocy społecznej. Wskazywali m.in., że fakultatywność tworzenia centrów usług społecznych może spowodować zamieszanie w pomocy społecznej na etapie wchodzenia nowych przepisów w życie.

 

19 października Doradca Prezydenta RP dr hab. Marek Rymsza podczas XV posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbywało się w Ustroniu Morskim (woj. zachodniopomorskie) zaprezentował projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów – wojewódzkiego, powiatowych i gminnych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

 

Podczas swojego wystąpienia Marek Rymsza omówił kwestię rozwoju i koordynacji usług społecznych przy wykorzystaniu centrum usług społecznych. W dyskusji na ten temat uczestnicy posiedzenia dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z integrowania usług społecznych w prowadzonych przez siebie ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Poleć znajomemu