Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 stycznia 2019

Doradca Waśko na konferencji ws. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej

W Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) Doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Waśko uczestniczył w wojewódzkiej konferencji nt. „Wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”. 

 

Wydarzenie było dedykowane dyrektorom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych  ogólnokształcących i zawodowych województwa zachodniopomorskiego i zostało podzielone na część wykładową i warsztatową.  W części teoretycznej prelegenci omówili takie zagadnienia jak: „Nowa podstawa programowa. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania”, „Nowa podstawa programowa z perspektywy eksperta” oraz „Nowa podstawa programowa z matematyki”. Natomiast podczas warsztatów poruszono kwestie opracowania przedmiotowego programu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów.


W przedsięwzięciu wzięli udział ponadto Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz dr hab. Maciej Borodzik z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem spotkania była Magdalena Zarębska – Kulesza, Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Współorganizatorem Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie. Gospodarzem wydarzenia był pan Rafał Zając, Prezydent Stargardu oraz pani Iwona Wiśniewska, Starosta Stargardzki.

 

Stargardzkie spotkanie poprzedziła konferencja prasowa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z udziałem Doradcy Prezydenta RP prof. Andrzeja Waśko, Marcina Smolika oraz Macieja Borodzika.

 

Poleć znajomemu