Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 31 stycznia 2019

Wywiad Doradcy Pawła Sałka dla magazynu OZEON. Ekologia, gospodarka, biznes

Jest Pan Doradcą Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, jak ocenia Pan najnowszy program rządowy  "Czyste Powietrze"?

 

To bardzo potrzebny program i cieszę się, że wszedł w fazę realizacji. Znam bardzo dobrze jego założenia, gdyż będąc wiceministrem środowiska uczestniczyłem w pracach nad nim. Cele są proste a korzyści wielostronne. Dzięki wsparciu finansowym państwa chcemy w ciągu dziesięciu lat zmienić sposoby ogrzewania domów jednorodzinnych. Przejść z mało efektywnych źródeł ciepła, które są obecnie szeroko stosowane, do rozwiązań nowej generacji takich jak kotły na paliwo stałe, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe, olejowe lub pompy ciepła. Łącznie z wymianą źródeł ciepła można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domów, tj. m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizację instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Program zakłada również możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jest to więc program kompleksowy, oferujący nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, a przy tym wychodzący na przeciw realnym potrzebom mieszkańców naszego kraju.

 

Do kogo jest skierowany ten Program?

 

Program jest dla osób fizycznych, posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy budynek ma współwłaścicieli, dofinansowanie może otrzymać jeden z nich pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli. Dofinansowanie mogą otrzymać również osoby, które dopiero uzyskały pozwolenie na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Na jaką dokładnie pomoc mogą liczyć wnioskodawcy?

 

Pomoc można uzyskać w dwóch formach, dotacji i pożyczki. Może też być finansowanie mieszane, czyli część środków można uzyskać w formie dotacji a część z pożyczki. Minimalna wartość projektu tzw. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 tys. zł a maksymalna wartość, od których liczona jest wysokość dotacji, wynosi 53 tys. zł.

 

Co to są koszty kwalifikowane?

 

To bardzo ważne, aby to dokładnie wyjaśnić. Koszty kwalifikowany to jest koszt bezpośrednio związany z wymianą kotła i termomodernizacją. Mówiąc inaczej, np. przebudowa domu w celu osiągnięcia ciekawszej aranżacji wnętrza lub remont łazienki nie będzie kosztem kwalifikowanym. Ale koszt adaptacji pomieszczenia do instalacji nowego urządzenia grzewczego i wykonanie elewacji zewnętrznej po dociepleniu ścian będzie kosztem kwalifikowanym.

 

Jak będzie wysokość dofinansowania?

 

Wysokość dofinansowania w formie dotacji jest uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Najwyższą wysokość dotacji, tj. do 90% kwoty 53 tys. zł. otrzymają osoby których dochód miesięczny na osobę nie przekroczy 600 zł. Procent dofinansowania będzie malał wraz z wzrostem dochodów, aż do 30% w przypadku osób, których miesięczny dochód na osobę będzie powyżej 1 600 zł. W celu sfinansowania całego projektu będzie można otrzymać pożyczkę w wysokości od 10% do 70% wartości projektu w zależności od wysokości dotacji. Mówiąc krótko, całe przedsięwzięcie będzie można sfinansować ze środków publicznych, oczywiście cześć w formie dotacji a pozostałą część kosztów kwalifikowanych niskooprocentowaną pożyczką.

 

Czy pożyczki będą dostępne dla wszystkich? Co ze zdolnością kredytową beneficjentów?

 

Pożyczki będą preferencyjne. Będą udzielane na okres nawet do 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych (obecnie to 2,42%) i nie mniej niż 2% rocznie. Możliwa będzie również karencja w spłacie pożyczki do czasu zakończenia inwestycji.

 

Czy wszyscy zainteresowani zdążą skorzystać z Programu?

 

Program jest przewidzianym na 10 lat. Wnioski o dofinansowanie należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem. Właściwy instrument jest zamieszczony na stronie internetowej wojewódzkiego fundusz. Obecnie trwają modyfikacje i usprawnienia programu, spowodowane głównie wejście w życie dodatkowej pomocy w postaci ulgi podatkowej. Dlatego też tymczasowo został wstrzymany nabór wniosków. Jednak wznowienie naboru powinno nastąpić jeszcze w styczniu.

 

Dochodziły nas głosy krytyki, że proces wnioskowania jest dość skomplikowany. Jak Pan odpowie na ten zarzut i co trzeba tak na prawdę zrobić, aby skorzystać z programu?

 

Proces wnioskowania jest maksymalnie uproszczony, mając na uwadze wymagania wynikające z faktu, że są to środki publiczne. Jak wspomniałem wniosek należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który jest w każdym województwie. Są też delegatury tych funduszy prawie we wszystkich dawnych miastach województwach. Jednakże najbardziej preferowaną formą złożenia wniosku przez fundusze jest forma elektroniczna poprzez dedykowany do tego programu Portal Beneficjenta. Zachęcam do tej formy składania wniosku ponieważ elektroniczna wersja posiada wiele udogodnień i podpowiedzi. Ponadto dedykowany program komputerowy oprócz podpowiedzi również na bieżąco sprawdza poprawność danych wypełnionych pól wniosku. Wniosek elektroniczny mogą złożyć również osoby, które nie dysponują tzw. podpisem kwalifikowanym. Tak wypełniony i wysłany wniosek elektroniczny należy wydrukować i podpisać a następnie złożyć lub wysłać tradycyjną pocztą.

 

Wspomniał Pan na początku, że program "Czyste Powietrze" wiąże się wielostronnymi korzyściami. Co miał Pan dokładnie na myśli?

 

Tak, Program ma wielu beneficjentów. Jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którym obniży koszty ogrzewania i poprawi komfort życia. W skali lokalnej Program przyniesie realną poprawę jakości powietrza. Nowe instalacje grzewcze to mniejsza emisja do atmosfery szkodliwych pyłów, które w największym stopniu szkodzą lokalnie. W skali globalnej zwiększymy efektywność energetyczną i ograniczymy emisje gazów cieplarnianych oraz cząstek stałych. Program zapewni mam skok cywilizacyjny oraz da impuls do rozwoju nowych technologii spalania. To też ograna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw i innowatorów. Strumień środków skierowanych na realizację Programu to wg wyliczeń resortu środowiska 103 mld zł.

 

Rozmowa  z Pawłem Sałkiem, Doradcą Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju ukazała się w magazynie OZEON. Ekologia, gospodarka, biznes nr 4 (11) zima 2018.

Poleć znajomemu