Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 3 września 2019

Bogusław Winid na debacie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

  |   Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid uczestniczył w debacie panelowej „Strategiczne partnerstwo dla obrony, odstraszania i przemysłu” Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid uczestniczył w debacie panelowej „Strategiczne partnerstwo dla obrony, odstraszania i przemysłu” Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid uczestniczył w debacie panelowej „Strategiczne partnerstwo dla obrony, odstraszania i przemysłu”

Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid uczestniczył, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, w debacie panelowej „Strategiczne partnerstwo dla obrony, odstraszania i przemysłu”. Debata została zorganizowana przez portal Defence24.pl.

 

Zobacz także: Prezydent na inauguracji 27. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Wystąpienie Prezydenta podczas inauguracji XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Podczas debaty zwrócono uwagę na wiele istotnych kwestii, w tym:


• znaczenie rozszerzonej współpracy przemysłowo-obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, w kontekście zwiększonej obecności wojsk USA w Polsce;
•  korzyści i nowe możliwości dla Polski, USA i całego regionu, jakie daje rozszerzona współpraca polsko-amerykańska, z uwzględnieniem wspólnego systemu odstraszania i obrony;
• możliwości uzyskania synergii pomiędzy współpracą wojskową, strategiczną współpracą w zakresie obronności oraz kooperacją przemysłową;
• dyskutowano, jak różne obszary strategicznej współpracy można łączyć w jedną całość, wzmacniając potencjał obronny, relacje transatlantyckie oraz stosunki gospodarcze Polski i USA.

 

W ramach podsumowania sformułowano wnioski:

 

1. Współpraca w zakresie obronności ze Stanami Zjednoczonymi obecnie wykracza poza samą realizację programów modernizacyjnych i zakupy sprzętu w USA.
2. Wzmocniona i trwała obecność wojsk amerykańskich staje się elementem systemu bezpieczeństwa Polski, jak i całego regionu.
3. Wprowadzanie generacyjnie nowego sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych RP, kompatybilnego z tym używanym w USA jest szansą na zwiększenie interoperacyjności wojsk i tym samym zwielokrotnienie posiadanego potencjału.
4. Siły Zbrojne RP, w połączeniu z jednostkami amerykańskimi rozmieszczonymi w Polsce mogą tworzyć regionalny system odstraszania i obrony, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, oraz zacieśnienie relacji transatlantyckich.
5. Współpraca sił zbrojnych i przemysłów obronnych oraz zwiększona kooperacja w zakresie bezpieczeństwa to wzajemnie uzupełniające się elementy strategicznego partnerstwa Polski i USA, prowadzącego do umocnienia bezpieczeństwa i rozwoju.


 

Poleć znajomemu