Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 25 września 2019

Doradca Zdzisław Sokal na VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym

Doradca Prezydenta RP Zdzisław Sokal uczestniczył w VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku. Tegorocznemu wydarzeniu organizowanemu w  Operze i Filharmonii Podlaskiej towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”.

 

Pan Doradca Zdzisław Sokal odczytał list gratulacyjny od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy do organizatorów i uczestników wydarzenia. Prezydent wskazał w nim ogromną rolę wydarzenia w kształtowaniu wyzwań i strategii rozwoju Polski Wschodniej:

 

Bardzo się cieszę, że Wschodni Kongres Gospodarczy wpisał się na trwałe do naszego życia publicznego. Ta cykliczna debata zyskała rangę ogromnie interesującego, przyciągającego uwagę wydarzenia – i to nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także ogólnopolskim.(…) Makroregion wschodni staje się obszarem intensywnego rozwoju. Zawsze istniał tu wspaniały potencjał społeczny, kulturowy, intelektualny – a dzisiaj, połączony z ambitną, dalekosiężną strategią inwestycyjną, tworzy on znakomity efekt synergii.(…) Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników rozpoczynającego się dzisiaj VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Składam wyrazy uznania jego organizatorom. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń, opinii, diagnoz i koncepcji, jaka odbywa się tutaj na białostockim forum dyskusyjnym, będzie ważnym impulsem do jak najpełniejszego wykorzystywania potencjału wschodniego makroregionu.

 

W VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym uczestniczyli: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz liczni przedstawiciele środowisk biznesowych i samorządowych.

 

Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 1500 uczestników, 700 studentów, 200 prelegentów. Wiodącym tematem, o którym dyskutowano w trakcie jego przebiegu, były inwestycje mające wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski Wschodniej.

Poleć znajomemu