Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 22 października 2019

Prof. Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP na Gali 100-lecia serii Biblioteka Narodowa

  |   Prof. Andrzej Waśko reprezentował Prezydenta podczas uroczystej Gali z okazji jubileuszu 100-lecia serii Biblioteka Narodowa. Prof. Andrzej Waśko reprezentował Prezydenta podczas uroczystej Gali z okazji jubileuszu 100-lecia serii Biblioteka Narodowa. Prof. Andrzej Waśko reprezentował Prezydenta podczas uroczystej Gali z okazji jubileuszu 100-lecia serii Biblioteka Narodowa. Prof. Andrzej Waśko reprezentował Prezydenta podczas uroczystej Gali z okazji jubileuszu 100-lecia serii Biblioteka Narodowa.

W Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 100-lecia serii Biblioteka Narodowa. Prof. Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP podczas uroczystości odczytał list okolicznościowy od Prezydenta RP, który podkreślił wyjątkowość serii wydawnictwa.

Wśród zmiennych kolei losów naszej Ojczyzny, w tym także dramatycznych dziejów samego Ossolineum, podziwu godna stałość uczyniła tę wyjątkową serię wydawniczą instytucją samą w sobie.

 

Książki publikowane w „Bibliotece Narodowej” kształtowały wiedzę, wyobraźnię i wrażliwość kilku już pokoleń Polaków. Przybliżając czytelnikom dzieła „najcelniejsze” – jak głosi formuła programowa, przedrukowywana na frontispisie każdego woluminu – seria odgrywała zawsze olbrzymią rolę edukacyjną. I choć stawiano przed nią od początku zadania popularyzatorskie, to dzięki szczególnej staranności rychło docenili ją też uczeni, stawiając jej „wzorowe wydania” zaraz za edycjami krytycznymi.

 

Samo Wydawnictwo Ossolineum powstało z inicjatywy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 1827 roku we Lwowie i jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Wydawnictwo zostało powołane z myślą o publikowaniu opracowań historycznych i literaturoznawczych będących wynikiem pracy naukowej nad zbiorami Ossolineum, szybko stając się jednym z najważniejszych ośrodków polskiego życia wydawniczego. W kilku seriach wydawniczych Ossolineum publikuje współczesną eseistykę, prozę, klasykę, literaturę naukową i popularnonaukową, propaguje także historię i bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Poleć znajomemu