Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 października 2019

Doradca Cezary Kochalski na 9. edycji międzynarodowej konferencji NBP

  |   Doradca Cezary Kochalski na 9. edycji międzynarodowej konferencji NBP Doradca Cezary Kochalski na 9. edycji międzynarodowej konferencji NBP

Doradca Cezary Kochalski wziął udział w dziewiątej edycji dorocznej międzynarodowej konferencji NBP, poświęconej przyszłości gospodarki europejskiej pod hasłem: Monetary Policies in the New European Setting.
 

Zobacz także: List na 9. doroczną międzynarodową konferencję NBP Tegoroczna konferencja poruszała tematykę polityki pieniężnej. Jej celem było przedyskutowane wpływu czynników globalnych i europejskich na sytuację Europy Środkowej oraz omówienie kierunków polityki pieniężnej dla regionu.

 

Podczas konferencji prof. Cezary Kochalski, Doradca Prezydenta RP odczytał okolicznościowy list od Prezydenta RP.

 

W dzisiejszym świecie żadna gospodarka nie jest bytem odrębnym, niepodatnym na zewnętrzne oddziaływania. Koniunktura gospodarcza kraju zawsze w jakimś zakresie zależy od sytuacji w jego otoczeniu. Cieszę się, że podczas konferencji przewidziana jest dyskusja nad skutkami zmian w przestrzeni międzynarodowej. Potrzebna jest szczególna refleksja nad konsekwencjami polityki Stanów Zjednoczonych dla gospodarek Europy Środkowej, nad implikacjami zmienności w luzowaniu EBC dla strefy euro oraz Europy Środkowej, a także nad stanem polityki pieniężnej w krajach spoza strefy euro.

Poleć znajomemu