Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 6 grudnia 2019

Doradca Andrzej Waśko na Uroczystym Posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia Górnika jest głównym punktem obchodów górniczego święta. Podczas uroczystości Doradca Andrzej Waśko odczytał okolicznościowy list od Prezydenta RP, który podkreślał ważną rolę uczelni oraz wyrażał uznanie dla indywidualnych osiągnięć naukowych jej pracowników.

 

Chcę dziś pogratulować tych wielkich wspólnych osiągnięć, jak również licznych dokonań indywidualnych pracowników naukowych, absolwentów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym wyjątkowym dniu dziękuję Państwu za owocną współpracę z biznesem i transfer wiedzy do gospodarki, a szczególnie za znaczący wkład w modernizację polskiego górnictwa.


Dzięki Państwa pracy badawczej i wdrożeniom ta strategiczna dla naszego państwa gałąź ekonomii narodowej przyczynia się do wzrostu pomyślności Polaków oraz umacniania naszego bezpieczeństwa energetycznego.

 

Podczas spotkania nadano odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uroczystość zakończyła się jednym z najbardziej barwnych wydarzeń podczas całych obchodów Dnia Górnika na uczelni „Tradycyjnym skokiem przez skórę”, czyli symbolicznym pasowaniem na górnika studentów I roku kierunku górnictwo i geologia.

Poleć znajomemu