Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 18 lutego 2020

Spotkanie ministra Muchy z Doradcami Prezydenta RP

  |   Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Spotkanie poświęcone działalności Rady Dialogu Społecznego

Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, spotkał się z Doradcami Prezydenta RP. Głównym tematem rozmów było omówienie działalności Rady Dialogu Społecznego, która została powołana przez Prezydenta RP 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

 

Rada jest forum dialogu i współpracy przedstawicieli organizacji związkowych,  organizacji pracodawców oraz strony rządowej. W RDS, z głosem doradczym, zasiada również przedstawiciel Prezydenta RP. Obecnie funkcję tę sprawuje Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Podczas spotkania, Doradca szczegółowo przedstawiła nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która weszła w życie 31 sierpnia 2018 r. oraz omówiła późniejsze zmiany w funkcjonowaniu Rady.

 

W dalszej części spotkania Doradcy przedstawili swoją dotychczasową aktywność oraz plany i inicjatywy, które Kancelaria Prezydenta RP zamierza realizować w najbliższych miesiącach.

Poleć znajomemu